Politika varstva zasebnosti

Ta politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Pogoji uporabe spletnega mesta www.iqtpm40.com šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.iqtpm40.com (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

 

Zaščita osebnih podatkov

Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene, ki smo jih navedli spodaj. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in zakon o varstvu osebnih podatkov), pravili o varstvu osebnih podatkov in internimi akti družb Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o..

 

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavca osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, sta družbi Stroka produkt d.o.o., Koroška cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija in Marovt d.o.o., Stranice 55, 3206 Stranice, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavca).

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. sta imenovali Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na skupnem naslovu ccc@stroka.si.

 

Pogodbeni obdelovalci

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. sodelujeta s tretjimi osebami, s katerimi imata sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci imajo dostop le do tistih osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujejo za zagotovitev storitev, ki jih opravljajo za nas ter samo za namene izvajanja nalog v našem imenu in jih ne smejo uporabljati za drug namen, kot je določen v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodelujemo, so dolžni varovati osebne podatke.

 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne posredujeta tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporablja spletna platforma Google Analytics in spletna platforma ActiveCampaign za pošiljanje elektronskih obvestil, novic, aktualnih ponudb, elektronskih vabil na dogodke ter e-publikacij družbe Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o..

Spletni platformi Google Analytics ter ActiveCampaign v svojih Splošnih pogojih in Politiki zasebnosti zagotavljata spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjujeta, da sta pridobila certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve, glede obdelave njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti, najdete na naslednjih povezavah:

Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. zbirata in obdelujeta osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, na podlagi zakonitih interesov družbe in na podlagi sklenjene pogodbe.

 

Obdelava na podlagi privolitve

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. zbirata in obdelujeta osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja e-novic, obvestil o dogodkih, informacij o poslovnih priložnostih in možnostih sodelovanja na področju Infrastrukturnih rešitev, Poslovnih rešitev in Storitev, ter vabila na dogodke, ki so namenjeni njunim strankam. Navedena obvestila se pošiljajo izključno preko elektronske pošte. Za ta namen Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. od posameznikov zbirata in obdelujeta naslednje osebne podatke: Ime in priimek, naziv podjetja, naslov elektronske pošte, telefonska številka.

 

Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. zbirata in obdelujeta osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov zbiramo za naslednje namene:

 • statistična analiza obiskanih spletnih mest podjetij Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o.;
 • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev;
 • zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike spletnih mest podjetij Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o.;
 • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Za zgoraj navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest družb Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o., podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani v zgoraj navedene namene se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

 

Obdelava na podlagi pogodbe

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. zbirata in obdelujeta osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe oziroma za namene sklenitve pogodbe (pošiljanje ponudb) za izvedbo storitve.

Osebni podatki, zbrani na podlagi pogodbe, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi naročene storitve oziroma izvršitve naročene storitve v okviru ponudbe oziroma pošiljanja ponudbe.

Za ta namen družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. od posameznika (fizične osebe) zbirata in obdelujeta naslednje podatke: Ime, priimek, elektronski naslov, ulica, poštna številka, mesto in država, ter podatke o izvedbi plačila, v kolikor pride do sodelovanja.

Za namene poslovne komunikacije pa družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. zbirata in obdelujeta osebne naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, naziv podjetja in država.

 

Varstvo osebnih podatkov

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvajata vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov na področju varovanja informacij oziroma preko pogodbenih partnerjev tako, da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov;
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

   

Rok hrambe podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve se obdelujejo in hranijo do preklica privolitve oziroma dokler obstaja namen za katere so bili prvotno zbrani.

Osebni podatki zbrani na podlagi zakonitih interesov se hranijo do uveljavljanja posameznih pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

Osebni podatki, ki nam jih posredujete v prijavi za zaposlitev se hranijo za obdobje 12 mesecev, oziroma dlje v primeru, da za vas še vedno iščemo delovno mesto.

 

Pravice posameznika

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. skladno s Splošno uredbo in drugo veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogoča izvrševanje pravic posameznikov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima naslednje pravice:

 • Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hranimo in obdelujemo, obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki. Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo.
 • Pravica vložiti ugovor k obdelavi osebnih podatkov, na katero smo dolžni posameznika izrecno opozoriti najpozneje ob prvem komuniciranju z njim in mu to pravico predstaviti jasno in ločeno od vseh drugih informacij.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, zahteva, da mu zagotovimo osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Posameznik, lahko uveljavlja svoje pravice tako, da nas o tem obvesti pisno po elektronski pošti ccc@stroka.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

Politika piškotkov

Spletno mesto družb Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero dostopa do spretnega mesta. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je na posameznem spletnem mestu izbral.

 

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

 

Kaj piškotki počnejo?

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih mest. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj primerov uporabe piškotkov:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske;
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora in ponudbe ter njihove primerjave;
 • na delih spletnih mest, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene;
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi;
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter nenehno izboljšavo spletnih strani;
 • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja ...).

   

Kako upravljati piškotke?

Uporabnik v vsakem času ohranja popoln nadzor nad piškotki, saj jih lahko kadarkoli izbriše, omeji ali povsem onemogoči. Navodila, kako to stori, se razlikujejo od naprave do naprave in so na voljo na domači strani posameznega proizvajalca programske opreme. Vi torej določite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na svoji napravi. Nastavitve zanje lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku.

Piškotki torej niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih mest imamo na svojih napravah shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

 

Odločitev je vaša

Na spletnem mestu družb Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do težav s prikazovanjem in delovanjem spletne strani.

Če boste soglasje za piškotke dali, pa si boste kasneje premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali (navodila, kako to storiti so za nekatere brskalnike so objavljena v posameznih brskalnikih). Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo ali želite piškotke.

 

Uporabljamo naslednje piškotke

Lastni piškotki:

 

PHPSESSID trajanje seje Shranjuje preprosta sporočila
visited 1 dan Statistika ogledov spletne strani
WordPress test cookie trajanje seje Testni piškotek
cookie_yes 10 let Strinjanje z uporabo piškotkov


Piškotki zunanjih upravljavcev:

 

 

_ga

2 leti

Google Analytics

Statistika ogledov spletne strani

_gid

1 dan

Google Analytics

Statistika ogledov spletne strani

_smvs

1 dan

Salesmanago

Statistika ogledov spletne strani

_vwo_uuid_v2

1 leto

Visual Website Optimiser

Prilagoditev videza spletne strani

intercom-*

20 let

Intercom

Pogovor v živo

smuuid

10 let

Salesmanago

Napredna komunikacija s strankami

smvr

10 let

Salesmanago

Napredna komunikacija s strankami

smclient

10 let

Salesmanago

Napredna komunikacija s strankami

__smToken

10 let

Salesmanago

Napredna komunikacija s strankami

__smVID

10 let

Salesmanago

Napredna komunikacija s strankami

 

Spremembe in veljavnost

Družbi Stroka produkt d.o.o. in Marovt d.o.o. si pridržujeta pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Politika varstva zasebnosti velja od 25.05.2018 dalje.